Trafikkulykke i Nygårdstunnelen

Tre biler involvert.