Etter dager og netter med intenst regn kommer elven buldrende større enn noen gang ned Flåmsdalen. Folk flykter opp i fjellsidene, helikoptre evakuerer innbyggere til Aurland.

Når det lysner ser en resultatet etter elvens herjinger. Seks hus og ett fjøs er borte. Mange hus er gjort ubeboelige. Veier og bruer er ødelagt.

En måned senere flyter elven liten og stille. Veier og bruer er reparert. Ti gravemaskiner graver og spytter stein og løsmasser. Lastebiler går i skytteltrafikk.

— Elven fant seg nye veier den natten. Nå skal vi få den tilbake noenlunde der den var. Bare dypere og bredere, sier teknisk sjef i Aurland kommune, Reinhardt Sørensen.

Jordbruksskolen og næringslivet har stilt på dugnad. Og flere dugnader skal det bli. Skytterlaget, idrettslaget og andre organisasjoner skal delta.Men sporene etter elvens herjinger vil være der i mange år.

Det er en måned siden katastrofen rammet Flåmsbygda, da elven gikk over sine bredder. Huset til Bodil Vetti ble ført en kilometer nedover elven i flommen. Nå ligger det på land. På samme sted.

To bruer ble tatt av elven. Bruen ovenfor kirken fikk skader i begge endene, men kan nå brukes.

Den første tiden etter flommen ble det jobbet døgnet rundt med blant annet å fylle på masse. Veien inn til Flåmsdalen ble åpnet etter bare noen dager.

Ødeleggelsene er enorme etter flommen. Fortsatt flyter materialer og gjenstander i elven og fjorden. Private gjenstander som blir funnet leveres til Flåm musikklag, slik at eierne kan få de igjen.

Sikre husene, ordne veiene og lede bort elvestrømmen har vært det viktigste den første tiden med opprydding.