Allerede denne uken kommer saken opp i byrådet, trolig torsdag. Bystyret får saken opp i juni. Enten på det oppsatte bystyremøtet 18. juni, eller i et planlagt ekstramøte.

Når situasjonen er som den er, er et kompromiss best

Dag Skansen

- Jeg har tro på at vi skal finne en løsning på denne saken som vil få et greit flertall bak seg, sier byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF).

Men frontene er fortsatt steile.

Regulere to traseer

Gruppeleder for Høyres bystyre­gruppe, Dag Skansen, sier han ikke ser hvordan han kan få sine bystyrerepresentanter til å enes om en trasé.

- Jeg kan ikke få med så mange at vi får mer enn to tredje­dels flertall for en av løsningene, sier han.

Skansen mener den eneste muligheten til å få en avgjørelse, er at byrådet legger frem en kompromissløsning der de regulerer to traseer. Man kan da få en situasjon der både traseen over Bryggen og en kort tunnel bak Bryggen blir regulert, og at man senere må velge en.

Gruppelederen mener det selv med et kompromiss vil være spenning blant politikerne, både i byrådet og bystyret.

- Det spørs om Filip Rygg kan leve med en løsning i fjell. Og det spørs om de som kjemper for tunnel kan være med på kompromiss, sier Skansen.

- Kompromiss gir fremdrift

Han mener det vil være en fordel å få regulert to traseer, for å få mer kunnskap om begge alternativene.

- Ved å regulere kan vi få vite mer om risikoen knyttet til kulturminnene, tunneldriving og de utfordringene dette medfører. Et kompromiss trenger heller ikke bli vesentlig dyrere, sier Skansen.

- Men vil ikke det å regulere to traseer være en måte for dere å fraskrive dere ansvaret for å ta en beslutning?

- Det er en beskyldning vi kan få, men når situasjonen er som den er, er et kompromiss best. Det gjør at vi får fremdrift i saken, og slipper å bygge ned bybaneorganisasjonen, sier Skansen.

Kompromissløs om Bryggen

Fraksjonsleder i bystyregruppen til Frp, Eiler Macody Lund, sier de ikke er blitt orientert om et kompromissforslag med kortere tunnel.

- Vi har sagt krystallklart at vi vil stemme for Peter Motzfeldt-alternativet. Den siste rappor­ten vi har fått sier at det er fullt mulig. Kommer det et nytt alternativ må vi diskutere det i gruppen, sier Lund. Han sier at Frp vil fremme sitt alternativ i bystyret, dersom det ikke kommer fra byrådet. Det er uaktuelt å stemme for et kompromiss med to alternativer, dersom det ene er Bryggen-alternativet.

- Vi vil ikke stemme for trasé over Bryggen uansett, sier Lund.

- Kan velge fritt

På Høyres landsmøte i helgen har Hordalands delegater vært opptatt av å få sikret et absolutt løfte om 50 prosent statlig medfinansiering på kollektiv­utbygging.

Bergen har tidligere fått signaler om at staten ikke vil være med på regningen dersom man velger et dyrere tunnel­alternativ, senest fra Venstres Abid Raja.

Bergenspolitikerne var fornøyd med utfallet på lands­møtet.

I resolusjonen «Konservativ klimainnsats» ble det vedtatt at: «Det forutsettes at staten dekker 50 prosent av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene».

- Nå har landsmøtet presisert at dette betyr 50 prosent. Ikke inntil 50 prosent. Dette må bety at bystyret i Bergen står helt fritt til å velge veien videre for Bybanen selv, sier stortingsrepresentant fra Hordaland, Erik Skutle.

Også Skansen mener Høyres landsmøte nå har gjort det klart at staten må ta halve regningen, også for et tunnelalternativ for Bybanen.

- Men staten må være med på å utjevne for kostnader som kommer av topografiske og andre spesielle forhold. Jeg opplever nå at Samferdselsdepartementet forstår at det ikke koster det samme å bygge i alle byer i Norge, og at de vil kunne ta hensyn til behovene for en slik utjevning, sier Skansen.