Ett av forslagene for å løse bybanestriden er at byrådet legger frem en sak for bystyret med to alternative traseer. Begge går på gateplan over Torget, men der den ene går videre over Bryggen, sendes den andre inn i en tunnel ved Kjøttbasaren.

Høyres gruppeleder Dag Skansen gikk i går ut med støtte til denne løsningen. Han klarer ikke å få Høyre-medlemmene til å enes om én trasé pr. i dag.

- Jeg får ikke med så mange at vi får to tredjedels flertall for en av løsningene, sier han.

To tredjedels flertall kreves for å binde resten av gruppen.

Ikke langt unna

Det er imidlertid ikke langt fra to tredjedeler av Høyres gruppe som ønsker seg en tunneltrasé. Det viser en ringerunde BT foretok i går.

Jacob Mæhle sier han står solid på en tunneltrasé.

- Det kan godt være at by­rådet vil foreslå å regulere begge deler, men det ville vært uklokt. Jeg sier nei takk til det, og ser på det som en trenering av saken.

Robert Monsen sier han alltid har vært en tunnelmann, og mener det ikke har skjedd noe de siste månedene som har endret hans standpunkt.

- Det kan være at en dobbel regulering vil sette fart i prosessen, men for meg smaker dette altså av trenering.

Vanskelig med flertall

Monsen står fast på at tunnel­traseen gir kortere reisetid, og mener dette argumentet er blitt borte i debatten.

- Kortere reisetid har en samfunnsøkonomisk gevinst som gir veldig store tall i et 50 til 100 års perspektiv. Om tunnel er marginalt dyrere, vil dette vaskes bort av den samfunns­økonomiske gevinsten.

Sondre Rasch har ikke sett forslaget fra byrådet, og sier saken må debatteres internt i gruppen først.

- Men jeg har vanskelig for å se at et alternativ som inkluderer trasé over Bryggen kan få flertall.

En av de mest markante tunnelforkjemperne, Peter Christian Frølich, vil ikke si hva han mener om å regulere begge traseer.

- Jeg tror det skal bli godt å få diskutert denne saken ferdig. Det er mange som gleder seg til å få en avgjørelse.

Støtter byrådet

Bare én av dem BT har snakket med går aktivt ut med støtte til tanken om å fortsette med flere traseer.

- Slik situasjonen er nå, tror jeg det kan være lurt med en dobbel regulering, sier Kjersti Pettersen Irgens.

Atle Fasteland deler Dag Skansens oppfordring om at partene må sette seg ned for å finne et kompromiss.

- Jeg kan ikke se at det er flertall for en regulering av Bryggen-trasé i bystyret. Men selv om jeg er tunneltilhenger, er jeg opptatt av at vi har en prosess i gruppen før vi lander antall utredninger og sakens videre gang.

Blant Høyre-politikerne som tidligere har signalisert internt at de kan være for Bryggen-alternativet, er Wencke Borge Hystad og Lise Wergeland Strømmen.

- Jeg har gått frem og tilbake mellom Bryggen og tunnel. Nå er jeg spent på saken som kommer til gruppen fra byrådet, og alternativene som presenteres skal jeg vurdere, sier Hystad.

Strømmen sier hun avventer det byrådet kommer med.

- Jeg er ikke motstander av en trasé over Bryggen. Men jeg er åpen for andre ting også, og det er jo snakk om at det kommer nye forslag til tunnelløsninger, sier hun.