Ulykke ved Fyksesundbrua

Motorsykkel og bil krasjet. MC-fører på vei til Voss sykehus.