• BRANNFARE: Det er dette brannvesenet vil unngå. Dette er fra en gressbrann i 2011.

Skjerper forbud mot bruk av åpen ild

Brannfaren i gress og kratt er stor og det er varslet fortsatt tørre forhold og økt vind.