• SMELL: I Fjøsangerveien ved Jæger Automobil. FOTO: TOM ROGER NOREIDE

Truffet av betongbil

Køer i Fjøsangerveien.