• (1/4)
    UTFOR: Her havnet bilen etter utforkjøringen. FOTO: ARNSTEIN KARLSEN

Utforkjøring ved Granvin