• «ALDRI AKSEPTERT»: LAR-ordningen i dag innebærer en risikobehandling av pasienter som vi aldri ville godtatt overfor andre pasientgrupper med andre diagnoser, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

Toppe vil gjennomgå hele LAR-ordningen

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) mener LAR-behandlingen i Norge er delvis ute av kontroll - samtidig som regjeringen vil fortsette å bygge den ut.