Sjef i Åsane Sand og Singel, Roald Toppe, mener det er meningsløst å kreve at det svære området skal stenges nå, og at arbeidsplassene til 90 personer dermed settes i fare.

I løpet av de neste ukene skal byrådet avgjøre om de vil komme Toppe i møte.

— Gi oss fem år til. Da kan driften være avviklet på en fornuftig måte, og området er klart for ny bruk.

Han frykter driften av Åsane Sand og Singel blir skadelidende fordi selskapet ble en del av den store korrupsjonssaken fra i fjor høst. Høyre-politiker Jan Sverre Stray og to forretningsmenn er mistenkt for å påvirke den fremtidige reguleringen av området.

— Dette er to ulike saker. Driften av selskapet må gå uavhengig av politiets arbeid med korrupsjonssaken. Vi har ingen eierinteresser i området, men leier av tre grunneiere, sier Toppe.

Som i en bakerovn

Det kalles ovnen. Om sommeren kan det være varmt som i en bakerovn. Om vinteren er det en kuldegrop.

Nå er det stein fra tunnelbyggingen til kommunens renseanlegg på Tertnes og Ytre Sandviken som håndteres. Stein knuses, billaster fylles og transporteres til kunder.

Trafikken går tett på E39, som grenser til anlegget. Tusenvis av biler passerer hver dag. På nabotomten ligger motocrossbanen til Eikås motorsenter.

Aktiviteten i ovnen startet på 1970-tallet. Grunneieren skal ha varslet kommunen om at han ville drive med steinuttak, mottak av stein og jord, og steinknusing. Vei ble bygget og området leiet ut. Åsane Sand og Singel ble leietaker i 2002, og etterfulgte to andre entreprenører som leiet området tidligere.

Steinknuseverket er et landemerke. Men med en vesentlig mangel: Kommunen mener det aldri har vært gyldig godkjenning for driften. Da kravet om stengning kom i desember, var trusselen engangsmulkt på 70.000 kroner og dagmulkter på 1000 kroner. Etter klage fra steinknuseverket skal byrådet nå håndtere saken på ny.

Vi har gjort feil

— Vi har gjort feil, og det har kommunen også. Men i alle disse årene har vi jobbet i full åpenhet og aldri forsøkt å skjule noe. Vi har hatt store jobber for kommunen, samarbeidet med ulike kommunale etater og hatt tilsyn fra kommunen og fylkesmann. Vi er tre firmaer som har drevet åpent på området i alle disse årene. Da driften startet var det et annet søknadsregime enn det som gjelder i dag, sier Toppe og viser til at det lenge har vært meningen at området skal reguleres til idrett og eventuelt næring.

— Kommunens idrettsavdeling har drevet prosessen. Det foreligger planforslag hvor idrett skal bruke mesteparten av området.

Kommunen krever at eiendommen innen 1. oktober tilbakeføres slik det så ut da Åsane Sand og Singel startet driften: Steintaket skal fylles igjen, enorme hauger med tilkjørt stein fjernes og det hele dekkes med jord og såes til.

— Det er nærmest umulig å få til, mener Toppe.

— Både samfunnsøkonomisk og miljømessig fremstår det som meningsløst. Vi har tatt imot store mengder stein som kommunen ellers hadde dumpet, og utnyttet en ressurs som ellers ville gått til spille, sier Toppe.

Den første stoppordren

Virksomheten i ovnen er kjernen i driften til Steinsenteret Åsane Sand og Singel, omsetningen er rundt 160 millioner kroner med rundt 90 ansatte. Stoppes aktiviteten i ovnen, mener eierne det er vanskelig å unngå oppsigelser.

Allerede i februar 2011 fikk bedriften den første stoppordren. Steinknuseverket argumenterte med at store deler av driften ikke var søknadspliktig.

— Vi spurte hvilke tillatelser som var mangelfull og sa at virksomheten var innstilt på å sende inn nødvendige søknader. Kommunen svarte aldri på dette brevet, sier Toppe

I fjor høst omtalte BA at stoppordren ikke var fulgt opp. Det førte til befaring, og ny stoppordre.

Steinknuseverket selv mener det er kommunen som har forsømt seg. De viser til at grunneierne ikke har fått brev om at virksomheten er ulovlig og at kommunens saksbehandling har vært uklar. Bedriftens advokat, Endre Grande, har sendt en tykk bunke dokumenter med protester mot stengningen.

— Den beste veien ut av dette uføret er en minnelig ordning. Om vi ikke klarer det, må vi vurdere rettslige skritt slik at saken blir skikkelig belyst, sier Toppe.

- Stopp betyr stopp

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) mener Toppe ikke kan være overrasket over at kommunen vil ha aktiviteten stoppet.

— Det ble gitt en stoppordre i 2011. En stoppordre betyr stopp. Tiltakshaver har siden bedt om mer tid for å få ting på plass, men de har ikke bare fått tid, de har fått masse tid, sier Rygg.

Korrupsjonssaken er knyttet til den fremtidige utnyttelsen av området. Klagesaken handler om driften selskapet har hatt på en del av området.

— Det er ingen kobling mellom de to. Det er ikke grunn til å behandle denne annerledes verken den ene eller andre veien. Vi vurderer denne saken etter plan- og bygningsloven, sier Rygg.

Toppe og Åsane Sand og Singel har bedt om å få fortsette driften midlertidig. Dette ønsket karakteriserer Rygg som «veldig urimelig».

— Reglene er de samme enten man er en liten aktør som har bygget en ulovlig garasje, eller en stor aktør med næringsvirksomhet. Man får en sjanse til å rydde opp, og det gis en stoppordre. Rydder man ikke opp, må vi bruke andre rettsmidler, sier Rygg som ikke vil spekulere i hvilke rettsmidler det eventuelt er snakk om.

— Det er viktig for meg at dette ryddes opp i. Det svekker vårt felles omdømme at man kan drive med ulovligheter i årevis. At kommunen har vært klar over driften og også benyttet seg av bedriftens tjenester, mener Rygg ikke spiller noen rolle.

— At en kommunal avdeling har vært kunde, er selvsagt ingen legalisering. Det er alltid tiltakshaver som er ansvarlig for sine ulovligheter. At de også kan ha forledet sine kunder, er beklagelig. Etat for byggesak er den kommunale avdelingen som skal følge opp slike saker.

Saken er nå sendt over fra byggesaksavdelingen til Ryggs byrådsavdeling. Der ligger den i en kø av klagesaker, og Rygg vil bli overrasket om den kommer på bordet hans denne måneden.

— Jeg har ikke sett klagen ennå, men jeg kjenner til den. Så den skal jeg vurdere når jeg ser den. Men det er viktig for meg at store næringsaktører som driver i Bergen rydder opp i ulovligheter. Vi ønsker å møte folk på en real måte, men det går en grense for hvor lenge man kan holde på.