• 
               NY START: Vladimir og Ana Movileanu har forlatt hjemlandet Moldova og fått seg jobb i Hardanger. Døtrene Ruxanda (9) og Sofia (3) går på skole og i barnehage. - Vi vil skape en fremtid her, sier Vladimir.
    NY START: Vladimir og Ana Movileanu har forlatt hjemlandet Moldova og fått seg jobb i Hardanger. Døtrene Ruxanda (9) og Sofia (3) går på skole og i barnehage. - Vi vil skape en fremtid her, sier Vladimir. FOTO: Eirik brekke

De gir Hardanger et pusterom

Bare én kommune har mistet flere innbyggere enn Odda det siste tiåret. Samtidig strømmer arbeidsinnvandrerne til Hardanger.