Fem timer i bergensnatten

Vi sendte ut fire team i de timene det koker i Bergen sentrum. Slik gikk det.