• (1/3)
    MÅLEBRØNN: Flere steder er det boret ned brønner med måleapparater. Slik kan de følge med hvordan grunnvannet endrer seg. FOTO: rune meyer berentsen

Nå begynner gravingen på Bryggen

Vi har lenge visst at grunnvannet under Bryggen forsvinner, men har vært litt i villrede over hvordan problemet skal løses. Det vet vi nå. I dag begynte arbeidet med å tette lekkasjene.