• (1/2)
    BLE VEKKET: Anniken Simonsen og Vegard Andrè Skarheim ble vekket klokken 07.30. De kom seg ut sammen med baby og hund. - Det var lenge overhengende fare for at huset på høye side skulle ta fyr, sier Leif Linde ved Bergen Brannvesen. FOTO: CAMILLA A. LEGLAND

- Vi ble vekket i tide