• VENTER PÅ SALTET: Hordaland politidistrikt har hatt manuell dirigering av trafikken, mens de har ventet i over tre timer på salt - og brøytebiler på Sotra. Statens vegvesen sine biler som har ansvar for å brøyte Fv 555 har selv stått fast i køer på Sotra. FOTO: CAMILLA A. LEGLAND

Venter på brøytebilen

For tre timer siden var brøytebilene på vei til Fv 555 Sotra, men brøytebilene står selv fast i køen.