Brannutrykning til Nedre Korskirkeallmenning

En smeltet mikrobølgeovn var årsaken til røykutviklingen.