• MEST APPELL BLANT MENN:Andelen kvinnelige velgere har sunket under Siv Jensen. Ved 2005-valget stemte 25 prosent av kvinner i alderen 18-29 på Frp, men i 2009 var denne andelen halvert til 12 prosent. FOTO: SCANPIX

Unge kvinner svikter Frp

Andelen kvinnelige velgere har sunket under Siv Jensen.