Truet med rifle i Fana

Politiet gjorde seg klar til væpnet aksjon.