• SKRUMPER INN: Briksdalsbreen har krympet betraktelig siden dette bildet ble tatt 8. august i fjor. FOTO: STATENS NATUROPPSYN (ARKIV)

Briksdalsbreen delt i to

Briksdalsbreen i Oldedalen i Sogn og Fjordane har smeltet så mye at den er delt i to.