• MEDISINEN: Dei to seinaste vintrars giftlok er symptom på ein diagnose av luftureining og klimagassutslepp. Medisinen er å redusera privatbiltrafikken, byggja bybane i alle himmelleier og byggja ut eit tenleg bussnett inklusive trolleybuss, skriv Oddny Miljeteig (SV). FOTO: EIRIK BREKKE

Teser for heile Bergen

Den 12. september er det kommuneval. BT har bedt listetoppane til dei viktigaste partia i Bergen fortelja om de tre største utfordringane for byen – og kva dei vil gjera med dei. Tekstane er skrivne før 22. juli, og blir presenterte i uendra form. I dag: Oddny I. Miljeteig (SV)