• IKKJE SLIK: Kommunestyret i Os vedtok tysdag kveld å seie nei til ilandsføring av bru i Søre Øyane.

Ja og nei frå Os

Os kommunestyre tok ikkje noko klart val mellom midtre og indre alternativ for E39, men seier nei til ilandføring av bru i Søre Øyane.