• REAGERER: Meddommer Inger Loneland (65) har fått gradvis dårligere hørsel de siste årene. Hun reagerer på at hun ble bedt om å sykmelde seg fordi det ville bli for dyrt å leie inn tolk. FOTO: VEGAR VALDE

Hørselshemmede Inger (65) ble bedt om å sykmelde seg

I 14 år har Inger Loneland gjort tjeneste som meddommer. Da hun ba om skrivetolk, ba Bergen tingrett henne om å sykmelde seg.