• OMVELTNING: Voldsutsatte kvinner var fra begynnelsen hovedmålgruppen for norske krisesentre. I dag er oppfølging av barna en viktig del av krisesentrenes arbeid, forteller Terese Egelid, som har vært med på å bygge opp dagens tilbud for barn på Krisesenteret i Bergen.

Krisesenter varsler politiet om vold

Krisesenteret i Bergen er det eneste i Norge som politianmelder vold mot barn. I fjor leverte de 22 anmeldelser.