Vått, men godt på Kvamskogen

Dårlege snøforhold og regn har prega vinterferien, men ikkje alle held seg inne av den grunn.