• (1/2)
    OMSTRIDT: Bybanens videre ferd mot Åsane er et tema som bergenspolitikerne ikke klarer å enes om. Etter at Frp har bedt Multiconsult utrede en ny tunnelløsning, har saken tatt en ny vending. Flere Høyre-politikere tar nå til orde for en slik løsning. Samtidig har Aps Harald Schjelderup uttalt seg positivt om tunnelen. FOTO: Marita Aarekol

Åpen konflikt om Bybanen i Høyre

Motstanden mot bybane over Bryggen øker etter nytt tunnelforslag. Høyre-politikere mener byrådet og fagfolkene ikke har gjort jobben sin.