• POSITIV: Kommunal,- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ville ikke si hva han mener, bortsett fra at han er positiv til forsøksordninger. FOTO: SCANPIX

Sanner positiv til skoleforsøk