Skyss-tavler et halvt år forsinket

Nordhordlendingene har i et halvt år ventet forgjeves infotavler som viser «sann tid» for når bussene går.