• STORE PLANAR: Setjefiskanlegget (grått område) skulle bli byggja i nedre del av Fjæraelva i Etne. Det kunne gitt arbeid til 15 årsverk i den lille bygda. ILLUSTRASJON: Marine Harvest

Seier nei til fiskeanlegg

Fylkesmannen vil ikkje godta planen om å byggje eit stort setjefiskanlegg i Fjæraelva i Etne. Anlegget kan gi 15 arbeidsplassar.