Bombesaken går verden rundt

Forsvarets generaltabbe er brennbart stoff også utenfor Norge.