Totalt ni konvolutter med forhåndsstemmer fra blant annet Bergen, Hamar, Tromsø, Vadsø og Sør-Varanger kom først frem til rådhuset i Tana tirsdag.

Det var ett døgn for sent, og nå makuleres stemmene, skriverFinnmarken.

Konvoluttene inneholder stemmer fra tanaværinger som bor andre steder i landet og som har forhåndsstemt.

— Hvert år er det noen stemmer som kommer for sent, men det er uvanlig at det er så mange som denne gangen, sier ordfører i Tana, Frank M. Ingilæ.

Uvanlige mange i år

Post fra Øst-Finnmark sorteres i Tromsø og får dermed en kraftig omvei fra Vadsø til Tana, som bare ligger syv mil fra hverandre.

— Det kan være en trussel mot demokratiet hvis dette er status i mange kommuner. Jeg kan ikke forstå at det blant annet skal ta fire dager fra Tromsø, sier han.

Spesielt bekymret er ordføreren over at mange unge kan ha stemt til ingen nytte. Ingilæ kommer til å orientere Kommunal- og regionaldepartementet om saken.

Ordføreren sier til NRK at han er usikker på om feilen ligger hos Posten eller hos de enkelte kommunene og innsendingsrutinene deres.

— Jeg tror ikke det villel hatt noe å si på stortingsvalget. Men på sametingsvalget kan det stå mellom én og to stemmer mellom de som er representert. Da er det etter min mening en fare for demokratiet, sier Ingilæ.

Minst én av konvoluttene inneholdt stemmer til sametingsvalget.

Har ikke oversikt

Kommunal- og regionaldepartementet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange stemmer som har måttet forkastes på landsbasis.

— Det blir først klart etter evalueringen etter valget og undersøkelser i kommunene. Evalueringen fra 2011 viste at rundt 1000 stemmer kom for sent til å bli tatt med i opptellingen, sier seniorrådgiver Sissel Mossing til NTB.

Mossing synes det er uheldig at stemmer må forkastes fordi de kommer for sent frem. Hun forteller at regelen tidligere var at stemmer måtte være kommet inn innen utgangen av tirsdag etter valgdagen.

Regelen ble så endret i den nye valgloven i 2002.

Vil ha raskt resultat

— Hensynet til et raskt resultat ble her vektlagt. Departementet la til grunn at stemmer som ble avgitt fredag ville være kommet frem til rett valgstyre innen klokken 21 valgdagen. Forslaget fikk bred støtte i høringsrunden, sier Mossing, og legger til:

— Departementet har tidligere gjort kommunene oppmerksomme på informasjon sendt fra Posten vedrørende forsendelsestiden, nettopp for å forsikre at de påser at stemmer kommer fram i tide. Departementet vil i forbindelse med evalueringen av valget også se nærmere på eventuelle problemer knyttet til sending av stemmer.