Trafikkuhell på Sotraveien

Køer dannet seg på ulykkesstedet.