• BENSINSTASJON: Talet på pasientar som blir frakta til Haukeland via Grønneviksøren går kraftig ned, men talet på landingar er nesten som før. Det skuldast at mange helikopter som landar på sjukehustaket, må ned hit etterpå for å fylle drivstoff. ARKIVFOTO: Bjarte trettenes

Sjukehus flyttar helikoptertrafikken

Talet på helikopterlandingar på Grønneviksøren går ned, medan talet på landingar på Haukeland aukar dramatisk.