• STAMLINJER: - Vi har brukt samme prinsipp for det nye rutesystemet på Sotra som da vi la om busstrafikken i Bergen. Vi opprettet da en del stamlinjer. Sotra får altså tre slike hovedlinjer, sier Oddmund Sylta i Skyss. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Sotra får enklere bussystem

Mandag 12. august legger Skyss om bussrutene på Sotra og i Øygarden.