• MEDSTRAUMS: Dei første elektriske bilferjene kryssar snart ein fjord nær deg. Her Fjellstrands konsept basert på framdrift ved hjelp av eit litiumbatteri. FOTO: ILLUSTRASJON: FJELLSTRAND AS

Svanesong for sure ferjer

Nesten halvparten av ferjesambanda i Hordaland er eigna for overgang frå diesel- til batteridrift, ifølgje miljøorganisasjon.