Steinras i Luster

Halve veibanen er stengt av to ganger to meter stor stein.