• ETTERFORSKER FOR FULLT: - Det er uklart om vi får avhøre siktede før neste uke, sier regionslensmann Åge Løseth. På lensmannskontoret i Sogndal, hvor etterforskningsledelsen sitter, jobbes det med å sammenstille teledata med vitneforklaringer. Avhør foretas fortsatt på lensmannskontorene i Årdal og Lærdal. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Politiet sjekker overvåkningsbilder

Har hentet inn overvåkningsmateriale fra Øvre Årdal. - Vi jobber intenst med å kartlegge 30-åringens bevegelser på drapsdagen.