Dårleg tryggleik på små legevakter

Ved to av tre legevakter er det berre ein person på vakt delar av døgnet. I tillegg har dei minst tryggleiks­utstyr, viser ny rapport.