• TUNNEL HER: Fylkespolitikerne vil se på muligheten for at Bybanen skal få tunnelinnslag sør for Nonneseterkvartalet. ARKIVFOTO

Vil utrede bybanetunnel herfra

Fylkespolitikerne ikke fornøyd med alternativene.