• JORDSKRED: Raset har passert både gamleveien og E16. FOTO: Timo Ehrhardt

Nå vil de lage stortunnel på E16