• Aud Vikene med barnebarna i Johanneskirken julaften. Helt til venstre ser vi Selma, deretter sitter Marte, Ole og Daniel. Helt til høyre ser vi Theodor. FOTO: ODD E. NERBØ

Nå ringes julen inn

Aud Vikene tok barnebarna med til gudstjeneste i Johanneskirken julaften.