Fylkesbudsjettet skal vedtas på fylkestinget som tar til i dag. Flertallskoalisjonen, Høyre, Frp og Venstre, står fast ved beslutningen om å øke billettprisene kraftig, for å ta inn merforbruket i Skyss og opprettholde et godt rutetilbud.

Det betyr at en enkeltbillett på bussen fra 1. februar neste år vil koste 35 kroner, mot 31 kroner i dag.

Belønner faste reisende

Også månedskortene øker i pris, men ikke så mye som fylkesrådmannen foreslo.

I minstetakstsonen, som gjelder hele sone Bergen, blir prisen på 30-dagers periodekort 745 kroner neste år. Det er en økning på 55 kroner, eller åtte prosent. Men fylkesrådmannen foreslo en økning til 780 kroner, på hele 13 prosent.

Det betyr at inntektene reduseres med syv millioner kroner, i forhold til fylkesrådmannens forslag. I tillegg bruker fylkestinget 500.000 kroner på å harmonisere prisen på barnekort og ungdomskort.

Den store økningen innen samferdsel ligger likevel på asfalt. 60 millioner kroner mer settes av til å asfaltere og vedlikeholde fylkesveier neste år. Det vil rundt regnet gi 170 kilometer ny asfalt.

— Dette vil merkes av bilistene. 170 kilometer er veldig mye på ett år, sier Terje Søviknes (Frp).

Pengene hentes fra et disposisjonsfond etter fjorårets overskudd.

- Asfaltpartiet Venstre

KrF er skuffet over at deres tidligere sentrumskamerat Venstre er med å stemme for dette budsjettet.

— Venstre fremstår mer som et asfaltparti enn et miljøparti. Det vil reversere trendskiftet som har vært på kollektivsatsingen, når de vil øke takstene betydelig mer enn prisstigningen, sier Torill Selsvold Nyborg, gruppeleder for Hordaland KrF.

Hun håper i det lengste at Venstre skal snu.

— Venstre har tidligere vært opptatt av å fortelle at kollektivsatsingen er viktig for partiet. Det kan de vise til velgerne sine ved å stemme for KrFs forslag til budsjett for 2015.

Varaordfører Mona Hellesnes (V) svarer at også KrF vil bevilge like mye penger til asfalt, og at godt veivedlikehold gir en miljøgevinst.

— Ellers har vi lagt vekt på få en reduksjon i takstøkningen på30-dagers periodekort fra 780 kr til 745 kr. Det er viktig for de som bruker kollektivtilbudet mest, og for at potensielle nye, faste reisende skal vurderekollektiv som et alternativ, sier hun.

Om prisøkningen generelt sier Hellesnes:

— Vi skulle gjerne hatt lavere kollektivsatser, men det harvi ikke rom for. Det er viktig å fåtil balansen mellom pris og ruteproduksjon. Nå opplever vi at på de mesttrafikkerte rutene i rushtiden er det kapasitet og ikke pris som er utfordringen.Skal vi da få til økning i antall kollektivreiser, må vi prioritere ruteproduksjon - ogdet koster.

Flere avganger

I Ap sitt alternative budsjettforslag la de opp til en takstøkning på tre prosent. Det ville økt billettprisen fra 31 til 32 kroner. I tillegg ønsket Ap å øke ruteproduksjonen med 45 millioner kroner på høyfrekvente strekninger med buss og bybane.

— Dette er viktig for å gjøre kollektivsatsningen enda mer attraktiv, blant annet for å møte tidsdifferensierte bompenger, sier Atle Kvåle, samferdselspolitiker for Ap.