Statsråden ble holdt løpende orientert

Justisminister Anders Anundsen (Frp) fikk detaljerte forhåndsvarsel om alle tvangsreturer av barn som kunne vekke oppsikt.

Publisert:

LA SEG FLAT: Justisminister Anders Anundsen måtte tirsdag står skolerett i Stortinget. - Dette er en situasjon som er svært uheldig, og jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage. Politidirektoratet har, som underliggende etat, ikke fulgt opp den klare politikkendringen som ligger i tildelingsbrevet for 2014. Slike feil skal ikke forekomme, sa statsråden. Foto: Håvard Bjelland

Varslene kom direkte fra Politiets utlendingsenhet (PU). De har hatt stående instruks om å varsle skriftlig oppover i systemet, i forkant av alle tvangsreturer der det muligens kan bli støy i offentligheten.

Les også

Shaimaas vei ut av Norge

Justisminister Anders Anundsen beklaget tirsdag på det sterkeste overfor Stortinget at Politidirektoratet (POD) aldri videreformidlet regjeringens ordre om å myke opp utvisningspraksisen overfor asylbarn som har vært lenge i landet. Dagen etter skyldte statsminister Erna Solberg (H) på dårlig politiledelse i POD.Det er fortsatt ukjent hvor mange uttransporterte barn som eventuelt er blitt rammet. Bergens Tidende har ventet siden tirsdag på tall fra POD over hvor mange lengeværende barn som er sendt ut de siste 24 månedene. POD hadde torsdag kveld ennå ikke greid å fremskaffe denne statistikken.

Anundsen: «Klar politikkendring»

Spørsmålet flere i opposisjonen har stilt, er om ikke regjeringen burde fått det med seg dersom PU fulgte feil praksis, lenge før BTs avsløring tirsdag. Bekymringsmeldingene om hyppige returer av barnefamilier som har bodd i Norge lenge, har vært mange de siste månedene. I slutten av oktober meldte Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) at 32 lengeværende barn var sendt ut, bare i september.

Både Anundsen og Solberg har igjen og igjen passet på å påpeke at regjeringens ordre om oppmyking var krystallklar, og at det er i POD feilen har skjedd.

— Politidirektoratet har, som underliggende etat, ikke fulgt opp den klare politikkendringen som ligger i tildelingsbrevet for 2014. Slike feil skal ikke forekomme, sa Anundsen i Stortinget.

— (...) utgangspunktet vårt er faktisk at de skal følge opp det de får beskjed om, ikke at vi skal regne med at de ikke gjør det, sa statsminister Erna Solberg.

— Jeg mener at det er et eksempel på dårlig ledelse når man ikke har klart å ta de politiske styringssignalene, la statsministeren til.

Alle skal få varsel

Burde ministeren likevel skjønt at noe var galt? Faktum er at Justisdepartementet i flere år har hatt et velprøvd system for å sikre at den øverste ledelsen - statsråden inkludert - får med seg hva som skjer på utvisningsfronten, nærmest fra dag til dag. Politiets utlendingsenhet er pålagt å varsle Politidirektoratet hver gang de skal gjennomføre en tvungen retur som kan føre til skriverier, protester eller annen støy i offentligheten.

Dette bekrefter statsråd Anders Anundsen i en epost til BT torsdag kveld.

Les også

- Barn kan ha blitt sendt ut som regjeringen mente ikke skulle ut

«Disse varslene sendes til utvalgte personer i embetsverket og statssekretæren som jobber med asyl— og innvandringssaker. Dette gjelder alle utsendelser som kan skape medieomtale, en del av disse omhandler naturligvis også utsendelse av familier med barn. Hensikten med varslene er å gjøre departementet forberedt på eventuelle spørsmål fra media. Dette er en mangeårig praksis i departementet. Enkelte av disse varslene tilflyter også meg,» skriver statsråden.Meldingen skal etter det BT kjenner til vanligvis inneholde:

Opplysninger om hvem som skal returneres

Hvor i Norge de skal sendes fra

Hvilket land de skal returneres til

Når returen skal skje

Hvorfor politiet tror saken kan vekke oppmerksomhet

64 dokumenter i journalen

I den elektroniske postjournalen til POD finnes 64 dokumenter med PU som avsender, merket «Planlagte uttransporteringer — Varsel om tvangsretur». Hele 61 av disse er sendt i år, to tredjedeler de siste fire månedene.

BT har i to dager forsøkt å få svar på hva slags dokumenter dette er, men verken politiet eller Justisdepartementet har kunnet svare på det - heller ikke om hvor mange varsel statsråden har fått. PU skrev til BT torsdag at alle varslingsdokumentene er unntatt offentlighet.

Systemet med varsling eksisterte også under den rød-grønne regjeringen.

- Alarmklokkene burde ha ringt

Opposisjonen på Stortinget reagerer sterkt på at Anundsen kan ha blitt varslet på forhånd om det store antall utsendelser av lengeværende asylbarn.

— Det er oppfattet at de har forsøkt å skyve ansvaret nedover, men dette viser at de har vært informert godt nok og burde ha reagert. Hvis det viser seg at justisministeren hadde kjennskap til at det fant sted mange utsendinger, så gjør ikke det saken mindre alvorlig, sier Andre N. Skjelstad, innvandringspolitisk talperson i Venstre.

Les også

Tomrommet etter Shaimaa

Han får støtte av KrFs partileder.— Hvis det har vært omfattende varsling, og hvis justisministeren kan ha fått forståelse for at mange ble sendt ut, så burde alarmklokkene ha ringt, sier Knut Arild Hareide.

Karin Andersen (SV) mener BTs opplysninger nok en gang bekrefter at Anundsen burde stilt spørsmål ved om Politiets utlendingsenhet faktisk fulgte opp hans ordrer.

— Dette betyr at han må ha visst at det ble sendt ut mange lengeværende asylbarn, sier Andersen og legger til:

— Men det burde han uansett visst, uavhengig av dette. Det kom så mange signaler om at det ble sent ut et stort antall asylbarn, at det er uforståelig for meg at han ikke har stilt spørsmål ved utlendingsenhets linje.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget krevde torsdag at justisminister Anders Anundsen forklarer seg i saken.

Diskuter saken under:

Publisert: