I Grevens tid

Allerede på 1950-tallet mente enkelte at Jan Einar Greve var født i feil århundre. Selv synes han tidspunktet har vært helt perfekt.