Alle har fått barnehageplass

Av 2271 søkarar fekk alle søkarar tilbod om barnehageplass ved haustopptaket. Men mange fekk ikkje plass i eiga bydel.