- Må ha de lange brillene på

På lang sikt er det mulig å fylle de planlagte næringslokalene med leietakere.