Fire utvalg skal utrede sjøkabel

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen setter ned fire uavhengige utvalg som skal gjennomgå sjøkabelalternativet i Hardanger på nytt.