• FLYTTEDAG. Jan Håkon Juul og Janna Thöle-Juul flytter. Meningen var å komme til en bydel med bedre barnehagedekning. FOTO: Jo Hjelle.

Tabbe tok barnehageplass

En liten feil veltet sjansen for barnehageplass.