Vant frem mot Statens Vegvesen

Endrer kryss ved Ringveg Vest etter innspill fra nabo.