Renset barnehager for 21 mill

Nå får snart 170 barnehager i Bergen godkjent-stempel.