• FOTO: Paul S. Amundsen

Opprør mot kloakkrenseanlegg

Etter press fra beboerne har kommunen invitert til informasjonsmøte i kveld.